Одељенска већа и Наставничко веће

Обавештавају се наставници ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић да ће седница Наставничког већа бити одржана у петак 21. 04. 2017. године, са почетком у 12.30h.

Дневни ред:

  1. Верификација записника са претходне седнице
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
  3. Припрема за прославу Дана школе
  4. Стручно усвршавање
  5. Екскурзија ученика
  6. Професионална оријентација
  7. Разно

Истог дана биће одржана и Одељенска већа са почетком у 12h.

Advertisements