Бесплатни уџбеници

Обавештавају се родитељи да у школској 2017/18. години право на бесплатне уџбенике имају ученици следећих категорија:

  1. Ученици из породица које су примаоци новчане социјалне помоћи;
  2. Ученици који су треће, четврто и свако наредно дете, уколико су деца рођена пре њих такође у систему школовања (на факултету, средњој школи);
  3. Ученици са сметњама у развоју.

Уколико ученик спада у једну од ових категорија,

потребно је да родитељ школи достави следећу документацију:

  1. Уколико је корисник социјалне помоћи – решење;
  2. Уколико је дете треће и свако наредно у систему школовања – за осталу децу потврду из средње школе или факултета;
  3. За ученике са сметњама у развоју – школа по службеној дужности прибавља документацију.

Документацију достављати разредним старешинама.

Рок за достављање документације је 12.04.2017. године.

Advertisements